Ön Bilgilendirme Formu


MADDE 1: SATICI’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda verilen abonelik başvurusuna ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) konusu mal veya hizmetin adı, adedi, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

  • 1 ×  Greenpeace Dergi Aboneliği ( 50,00₺ )

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 2 :Taahhütlerin Geçerlilik Süresi ve Ödeme Şekilleri

2.1. Yukarıda belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

2.2. Ödeme kredi kartı ile yapılabilmektedir. ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.3.ALICI’nın kredi kartına ilişkin bankadan kampanyalar düzenleyerek belirlenen ödeme şeklinin yanında taksitlendirme hizmetleri sunulabilir, bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir. Bununla birlikte bankanın yapacağı taksitlendirmelerde doğacak ödeme planlarının takdiri bankaya aittir

MADDE 3 :Ürünlerin Teslimatı

3.1. Ürünler, Alıcı’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren makul süre içinde teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

3.2. Cuma günleri saat 15:00’ten sonra verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayına müteakiben pazartesi günü verilmiş kabul edilir. Resmi tatil ve bayram günlerine rastlayan siparişler ödeme bilgisinin teyit edilmesi durumunda takip eden ilk iş günü alınmış kabul edilir. 

3.3. Sipariş edilen ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile gönderilecektir. 

3.4. Ürünler için tüm Türkiye’ye gönderim yapılmaktadır. 

3.5. Ürünün Alıcı’ya ilk gönderimde ulaştırılmasındaki kargo ücreti Satıcı’ya aittir. Satıcı, söz konusu kargo ücretinde değişiklik yapma ve/veya bu ücretlerin Alıcı tarafından karşılanmasına ilişkin kurguyu değiştirme hakkını saklı tutar.

3.6. Ürünler’in, Alıcı’dan gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

3.7. Alıcı, Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

3.8. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya kredi kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 4 :Genel Hükümler

4.1. Abonelik Sözleşmesi Yönetmeliği’nin 22’inci ve devamı maddelerine göre, Alıcı herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman  feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde Satıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde Alıcı  sözleşmeyi feshedebilir.

4.2. Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı’nın fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirecektir. Alıcı’nın  fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on beş gün; haftalık süreli yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayına müteakiben fesih bildirimi hüküm ifade eder

4.3. Alıcı, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder

4.4. Alıcı; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından kendisine verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.5. Kargo firmasının, Ürünler’i Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.6. Satıcı, Ürünler’in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.7. Satıcı, Ürünler’in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

 4.8. Satıcı, Ürünler’in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

4.9. Her nevi iletişim bedeli Alıcıya aittir.

MADDE 5: Yetkili Mahkeme

ALICI siparişine konu ürüne ve/veya siparişiyle ilgili herhangi bir konuda şikayeti olması halinde şikayetlerini internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilecektir. İletmiş olduğu şikâyet başvurularından itibaren derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede  geri dönüş sağlanacaktır.

Satıcı ayrıca şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 6: Sözleşmenin Süresi ve Diğer Hükümler

İş bu sözleşme gereğince Alıcı tarafından satın alınmak istenen dergi satış işlemlerinden Ürün’ün Alıcı’ya teslimi ile başlar , Taraflar’dan biri feshedilinceye kadar geçerli olacaktır. 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu Alıcı tarafından kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri Alıcı, iyiniyetle ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun ve kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Ön Bilgi Formundaki bilgiler Taraflarca teyit edilmektedir:

Satıcı : Greenpeace Akdeniz Basım ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.

Alıcı :

İŞ BU ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU OKUDUM ANLADIM KABUL EDİYORUM 

Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Bu websitesini kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.