Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: Taraflar aşağıda belirtildiği gibidir:

1.1. SATICI:

Unvanı: Greenpeace Akdeniz Basım ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.

Adresi: 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza, No: 3/16 Ofis No: ORJ/149 / Şişli / Istanbul

Telefon: 0212 292 76 20

Faks: 0212 292 76 22

E-posta: bilgi.tr@greenpeace.org

Müşteri Hizmetleri: 0212 935 30 33

1.2. ALICI 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, SATICI’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda abonelik başlattığı derginin nitelikleri ve satış fiyatı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır

MADDE 2:SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adedi, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

  • 1 ×  Greenpeace Dergi Aboneliği ( 50,00₺ )

Ödeme şekli: Kredi kartı / Banka kartı

Kargo Ücreti: 0 TL

MADDE 3 :Sözleşme Süresi ve Ödeme Şekilleri

3.1. Yukarıda belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. Ödeme kredi kartı ile yapılabilmektedir. ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.3.ALICI’nın kredi kartına ilişkin bankadan kampanyalar düzenleyerek belirlenen ödeme şeklinin yanında taksitlendirme hizmetleri sunulabilir, bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir. Bununla birlikte bankanın yapacağı taksitlendirmelerde doğacak ödeme planlarının takdiri bankaya aittir

MADDE 4 :Ürünlerin Teslimatı

4.1. Ürünler, Alıcı’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren makul süre içinde teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

4.2. Cuma günleri saat 15:00’ten sonra verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayına müteakiben pazartesi günü verilmiş kabul edilir. Resmi tatil ve bayram günlerine rastlayan siparişler ödeme bilgisinin teyit edilmesi durumunda takip eden ilk iş günü alınmış kabul edilir. 

4.3. Sipariş edilen ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile gönderilecektir. 

4.4. Ürünler için tüm Türkiye’ye gönderim yapılmaktadır. 

4.5. Ürünün Alıcı’ya ilk gönderimde ulaştırılmasındaki kargo ücreti Satıcı’ya aittir. Satıcı, söz konusu kargo ücretinde değişiklik yapma ve/veya bu ücretlerin Alıcı tarafından karşılanmasına ilişkin kurguyu değiştirme hakkını saklı tutar.

4.6. Ürünler’in, Alıcı’dan gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.7. Alıcı, Ürünler’i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

4.8. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya kredi kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 :Genel Hükümler

5.1. Alıcı herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman  feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde Satıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde Alıcı  sözleşmeyi feshedebilir.

5.2. Diğer mevzuatta tüketici lehine olan süreler saklı kalmak kaydıyla, Satıcı, Alıcı’nın fesih talebini, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde yerine getirecektir. Alıcı’nın  fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on beş gün; haftalık süreli yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayına müteakiben fesih bildirimi hüküm ifade eder

5.3. Alıcı, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder

5.4. Alıcı; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından kendisine verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.5. Kargo firmasının, Ürünler’i Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.6. Satıcı, Ürünler’in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7. Satıcı, Ürünler’in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

 5.8. Satıcı, Ürünler’in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

5.9. Her nevi iletişim bedeli Alıcıya aittir.

MADDE 6: Yetkili Mahkeme

ALICI siparişine konu ürüne ve/veya siparişiyle ilgili herhangi bir konuda şikayeti olması halinde şikayetlerini internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilecektir. İletmiş olduğu şikâyet başvurularından itibaren derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede  geri dönüş sağlanacaktır.

Satıcı ayrıca şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 7: Sözleşmenin Süresi ve Diğer Hükümler

İş bu sözleşme gereğince Alıcı tarafından satın alınmak istenen dergi satış işlemlerinden Ürün’ün Alıcı’ya teslimi ile başlar , Taraflar’dan biri feshedilinceye kadar geçerli olacaktır. 

Aboneliğin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Bu websitesini kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.