Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK)      Greenpeace Akdeniz olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz.

II. Greenpeace Akdeniz’in Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?​​​

Greenpeace Akdeniz dergi abonelerine, imza kampanyası katılımcıları ve sitelerimizi ziyaret eden 3. Kişilere ait kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak otomatik veya otomatik olmayan yollardan işlenmektedir.​​​ Kişisel verileriniz tarafımızca, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan,

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

III. Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?

Greenpeace Akdeniz üyelik işlemleri esnasında adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, cep telefonunuz, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir, yaşadığınız ilçe ve adres ile kredi kartı bilgileriniz , IP adresiniz, KVKK kapsamında saklayacaktır .Greenpeace Akdeniz, topladığı bu verileri, sizi yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar edebilmek ve abonelik ilişkisine bağlı sözleşmenin kurulabilmesi, üyelik sürecinin tamamlanması ve sistemde ad-soyad gibi verilerle ayırt edilmeniz, abonelik kapsamında talebinize bağlı olarak dergilerin gönderilmesi ve bu çerçevede satış sonrası hizmet sürecinin yürütülmesi,  bilgilendirilmeniz, sunulan ürün ve hizmetlerden, promosyonlardan faydalanmanız, ürün ve hizmetlere ve bu promosyon ürünlere ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin tarafınıza iletilmesi, varsa şikayet talebinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda sizlere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğumuz abonelik hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi , katılım sağladığınız imza kampanyasına bağlı olarak süreçten sizi bilgilendirme , gerekli hallerde desteğinizi talep etmek için işlenir ve kullanır. 

     Elektronik ticari ileti gönderilmesine onay vermeminiz halinde,      sizinle hangi yollarla iletişim kurmamıza izin verdiğinizi bizimle paylaşırsanız, Greenpeace Akdeniz size kampanyaları hakkında bilgi verici  ve/veya kutlama/ temenni içeriklerini  için özelleştirilmiş e-postalar, mesajlar gönderecek ve sizi arayacaktır. 

İletişim izinlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçiminizi, iletilerin altında bulunan tercih kutucuklarını işaretleyerek, dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

IV. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz? 

Greenpeace Akdeniz, size ait verileri, sizin verdiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında Greenpeace Akdeniz’e ait web siteleri, sokakta ve telefonda yapılan dergi aboneliği çalışmaları ve televizyon reklamına cevaben gönderilen SMS’lerle toplar.

               İnternet tarayıcınızı bir site bilgisayarınıza çerez kaydetmek istediğinde sizi uyarması veya çerezleri kaydetmemesi için ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde sitenin fonksiyonlarının kısmen veya tamamen işlevsiz hale gelebileceğini bilgilerinize sunarız.

V. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurularınızı yazı ekinde yer alan form aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurularınızın tarafımızca en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren otuz gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi anımsatırız.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtildiği üzere, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk 10 sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın herhangi  kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun Greenpeace Akdeniz’den kaynaklanması halinde var ise alınan ücret iade edilecektir.

VI. Kişisel Verilerinizi Kiminle ve Neden Paylaşıyoruz?

KVVK’ın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla Greenpeace Akdeniz  kural olarak abonelerinin, imza kampanyasına katılanların, ve diğer 3. Kişilerin iletişim bilgilerini sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz.

Bununla birlikte dergi, kampanya bilgilendirmesi ve çevre haberleri gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere ve Greenpeace’in yurtiçi veya yurtdışında yalnızca Greenpeace’in uluslararası ilkeleri kapsamında ilişkide kuruluşlara olduğu mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Daha iyi reklam ve tanıtım deneyimi için hedefleme yapılabilmesi amacıyla, iletişim bilgileri; sınırlı, güvenli ve yasal düzenlemelerin elverdiği şekil ve ölçüde reklam mecraları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca deneyiminizin geliştirilmesi, güvenliğiniz, sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, hizmetlere ilişkin hataların giderilmesi ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere (izinize bağlı kalarak bağlı ortaklık ve iştirakler ile grup şirketleri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, iş ortakları, tedarikçiler, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır. 

     Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin VII. numaralı maddesinde belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Greenpeace Akdeniz sorumlu olmadığını beyan eder.

VII. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Greenpeace Akdeniz, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır. Greenpeace Akdeniz’in sitesinde maddi destek vermek için kullandığınız sayfamız, veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak kredi kartı bilgilerinizi korur. Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcınız güvenli bir sayfada olduğunuz konusunda sizi bilgilendirir.

Greenpeace Akdeniz, çevrimiçi kişisel ve önemli bilgilerinizi korumak için SSL kullanırken, aynı zamanda çevrimdışı bilgilerinizi de korur. Sadece kredi kartı numarası gibi önemli bilgileriniz değil, bütün bilgileriniz koruma altındadır.

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Greenpeace Akdeniz’in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

İmza kampanyalarına katılarak, dergi abonesi olarak ve sizinle iletişime geçmek için bize iletişim bilgilerinizi bırakarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve Greenpeace’e bilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma      Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

VIII. KVKK uyarınca Greenpeace Akdeniz’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşeleyebileceği Haller Nelerdir?

KVKK uyarınca Greenpeace Akdeniz’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Greenpeace Akdeniz, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Greenpeace Akdeniz ve ilişkili kuruluşları*, VI. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin veya yurtdışına çıkarılmasının gerekli olması,
 • Greenpeace Akdeniz’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Greenpeace Akdeniz’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak (başvuru formu örneğine buradan ulaşabilirsiniz) veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak kurumumuza yapılacak başvurular, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,  iadeli taahhüt noter vasıtasıyla Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi Ebekızı Sokak No16 B Blok Kat 4 adresimize  veya       Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak kurumun bilgi.tr@greenpeace.org e-posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında, okuyup anladığım ve  yukarıda yer alan aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde kişisel verilerimin Veri Sorumlusu sıfatıyla Greenpeace Akdeniz Basım ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. (“Greenpeace Akdeniz ”) tarafından; dergi aboneliği, imza kampanyası katılımı aşamasında aşağıda sayılan nedenler için işlenmesine aşağıdaki rıza beyanı ile onay veriyorum .Onay vermem halinde verilerimin işlenmeyeceğini biliyorum.

Kişisel verilerimin;

 • Abonelik ilişkisine bağlı sözleşmenin kurulabilmesi, üyelik sürecinin tamamlanması ve sistemde ad-soyad gibi verilerimle ayırt edilmem, abonelik kapsamında talebime bağlı olarak dergilerin gönderilmesi ve bu çerçevede satış sonrası hizmet sürecinin yürütülmesi,  bilgilendirilmem, sunulan ürün ve hizmetler, promosyondan faydalanmam, ürün ve hizmetlere, bu promosyon ürünlere ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin tarafıma iletilmesi için, 
 • Şikayet talebimin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda  gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunulan abonelik hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için,
 • Katılım sağladığım imza kampanyasına bağlı olarak süreçten tarafımın bilgilendirmesi ,gerekli hallerde desteğim talep edilmesi  için ,
 • Elektronik ticari ileti gönderilmesine onay vermem halinde sunulan abonelik hizmeti ve ürünlerle ilgili reklam, tanıtım, pazarlama ve kutlama/ temenni içeriklerini  için özelleştirerek tarafıma gönderebilmesi,  tarafıma özelleştirilmiş kampanyalardan faydalandırılabilmem için işlenmesine ve, 
 • Tün bu verilerimin dergi, kampanya bilgilendirmesi ve çevre haberleri gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmesi için anlaşmalı üçüncü kişilere ve Greenpeace’in yurtiçi veya yurtdışında yalnızca Greenpeace’in uluslararası ilkeleri kapsamında ilişkide kuruluşlara olduğu mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortakları, tedarikçileri ile kişisel veri aktarımı yapılmasına,
 • Daha iyi reklam ve tanıtım deneyimi için hedefleme yapılabilmesi amacıyla, iletişim bilgileri; sınırlı, güvenli ve yasal düzenlemelerin elverdiği şekil ve ölçüde reklam mecraları ile paylaşılmasına,
 • Ayrıca deneyimlerin geliştirilmesi, güvenliğin sağlaması, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hizmetlere ilişkin hataların giderilmesi ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere (izinize bağlı kalarak bağlı ortaklık ve iştirakler ile grup şirketleri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, iş ortakları, tedarikçiler, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşılmasına,

Okudum, anladım.

Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın. Bu websitesini kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.